Helmie van Ravestein

 

Helmie van Ravestein studeerde af aan de VU in de Engelse Taal- en Letterkunde. Ze heeft jarenlange ervaring met leiden en besturen van schoolorganisaties, als schoolleider, bestuurder, toezichthouder en adviseur.

Na lang werkzaam te zijn geweest in de sector Onderwijs is ze overgestapt naar Zorg & Welzijn. Ook in deze sector lag haar aandacht bij vraagstukken op het gebied van bestuur en management. Diverse besturen van vrijwilligersorganisaties in de provincies Noord- en Zuid Holland hebben gebruik gemaakt van haar expertise.

Sinds begin 2009 maakt ze deel uit van de raad van toezicht van een organisatie voor primair onderwijs, met 22 scholen.
Eind 2010 heeft ze de opleiding tot professioneel coach succesvol afgerond.
Vanaf 1 september van dit jaar maakt ze deel uit van de redactie van VTOI Nieuws (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen).

 

Policy Governance

                                                                Begin 2004 kwam ze in aanraking met het Policy Governance (R)- systeem van John Carver. Het model en het bijbehorende instrumentarium bood antwoord op de dilemma’s die ze in haar bestuurlijke loopbaan was tegengekomen. Vanaf dat moment heeft ze zich er grondig in verdiept. Ze heeft de Carver Governance Academy afgerond en nationale en internationale seminars op dit terrein bezocht.
Het boek “Verantwoord Besturen”, (2006) een kennismaking met de beginselen van het Policy Governance model, heeft mede door haar interesse en enthousiasme gestalte gekregen en dankzij haar achtergrond zijn er handreikingen naar de praktijk opgenomen.
Vanwege haar specifieke aandacht voor de toetsteen van Policy Governance: de 'Verantwoordingsrapportage', werd in 2009 haar werkboek "Verantwoordingsrapportages maken" gepubliceerd. Daarmee levert ze een effectieve bijdrage aan de toetsing en daarmee het toezicht binnen organisaties.
In 2011 heeft ze de PGAlumni groep opgezet en het initiatief genomen om de Policy Governance Nieuwsbrief uit te brengen. De nieuwsbrieven zijn, sinds 2014, te vinden op de website en het blog van Hartger Wassink.
In dat zelfde jaar publiceerde ze "Toezicht houden volgens Policy Governance" (2011). Het boek  geeft helder aan wat de meerwaarde van Policy Governance is bij het houden van toezicht. Het is een practische handreiking, waarbij de rvt door 'evaluatie' ook kritisch naar het eigen functioneren kan kijken.
In het najaar 2016 is haar nieuwe boek "Aan de slag met Policy Governance" uitgekomen. Een nieuw handboek, dat ze samen met Hartger Wassink heeft geschreven.

Op 8 december was de presentatie van het boek. Zie: https://pgnieuwsbrief.wordpress.com/2016/11/03/boekpresentatie-aan-de-slag-met-policy-governance-8-december-utrecht/

consultancy-line